Política de privacitat

Aquesta Política de privacitat va ser revisada per última vegada el 22 de desembre de 2022


Benvingut a la pàgina web de Rosazul Música, una empresa espanyola, («ROSAZUL”) que ofereix serveis d'estudi d'enregistrament, agència d'artistes i plataforma de streaming que consta del lloc web http://www.rosazul.com. 


Rosazul Música valora la privacitat dels usuaris, subscriptors, editors, membres i altres persones que visiten i usen la pàgina web rosazul.com (col·lectiva o individualment, «vostè», «Vostè» o «Usuaris»).

Sabem que per a Vostè és fonamental l'ús que puguem realitzar de les seves dades. Aquesta Política de privacitat explica quina informació seva recopilarà Rosazul Música quan utilitzi els nostres serveis, com s'utilitzarà la informació i com pot controlar la recopilació, correcció i/o eliminació d'informació. No utilitzarem ni compartirem la seva informació amb ningú, excepte com es descriu en aquesta Política de privacitat. Aquesta Política de privacitat no s'aplica a la informació que recopilem per altres mitjans (off-line) o d'altres fonts. Els termes en majúscula que no es defineixen en aquesta Política de privacitat es defineixen en els nostres Termes de servei. Aquesta Política de privacitat està incorporada i està subjecta als Termes de servei de Rosazul Música.
En utilitzar el nostre servei, vostè accepta expressament les pràctiques de maneig d'informació descrites en aquesta Política de privacitat.


A Rosazul Música estem compromesos amb el compliment de la Protecció de Dades, ajustant-nos al Reglament General de Protecció de Dades (UE), de 27 d'abril de 2016.
Més informació al web: https://apdcat.gencat.cat/es/documentacio/rgpd/


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Responsable: Rosazul Música
Domicili: Plaza Julio Gonzalez 8 baixos, CP 08005 Barcelona (Espanya)
NIF: 46228915-L


Amb quines finalitats tractarem les seves dades personals?

Rosazul Música tractarà les seves dades amb les següents finalitats:

Respostes a les consultes que realitzin els interessats

Enviament de newsletter als clients i proveïdors


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades està fundada en el seu consentiment exprés per a cadascuna de les finalitats, d'acord amb el que s'estableix en l'article 6.1. incís a) del Reglament (UE) 679/2016.

Quin serà el temps de conservació de les seves dades?

Les seves dades seran conservades durant el termini que la finalitat del tractament requereixi, mentre que no revoqui el seu consentiment o bé, una vegada finalitzats els períodes legals de conservació.


A quins destinataris li comunicarem les seves dades?

Rosazul Música no compartirà la seva informació personal, excepte per al compliment d'una obligació legal o en cas que comptem amb la seva autorització expressa. Tampoc utilitzarem les seves dades personals amb una finalitat diferent de l'expressada en aquesta política de privacitat i en els formularis de recollida de consentiment. Per tant, totes aquelles cessions de dades que s'efectuïn es faran sota el marc de protecció indicat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, o sempre que estiguin consentides expressament per l'Usuari i als països la seguretat i la confidencialitat dels quals estigui garantida.


Es realitzaran transferències internacionals de dades?

Rosazul Música no té previst realitzar transferències internacionals de dades. En cas de ser necessàries, només es realitzaran a entitats sota l'habilitació de l'acord EUA-Unió Europea Privacy Shield (més informació: https://www.privacyshield.gov/welcome), o a entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció i garanties d'acord amb els paràmetres i exigències previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, com el Reglament Europeu, o quan existeixi habilitació legal per a realitzar la transferència internacional.


I si accedeix un menor d'edat?

Amb caràcter general, la web rosazul.com no tractarà informació personal, amb coneixements fefaents, de menors de catorze (14) anys.
Per al cas que la web rosazul.com duent a terme alguna activitat de control, descobreixi la recopilació involuntària d'informació respecte a menors de 14 anys, durà a terme totes aquelles mesures necessàries que, com a prestador de servei i responsable de tractament, té obligació d'emprendre i poder així suprimir tal informació, en la major brevetat possible, excepte en aquells supòsits que, per raó de legislació aplicable, sigui necessari conservar.
De conformitat amb el que s'estableix en el Reglament Europeu de Protecció de Dades, els majors de 14 anys estan legitimats per a atorgar el seu consentiment, excepte en aquells casos en els quals la llei exigeixi per a la seva prestació l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.


Rebrà comunicacions i promocions comercials?

La web rosazul.com no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis existents en la web rosazul.com, l'Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre aquesta informació, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.


Quines mesures de seguretat aplicarem?

Des de la web rosazul.com es garanteix el grau de protecció adequat, adoptant-se les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i que legalment resultin necessàries a fi d'evitar la seva pèrdua, deterioració, extraviament o l'accés a tercers no autoritzats de les dades de caràcter personal que es recapten aquí, mantenint d'aquesta manera les seves dades de manera confidencial. Per a això, apliquem mesures de seguretat dissenyades a protegir les seves dades, com a HTTPS. Controlem periòdicament els nostres sistemes per a detectar possibles vulnerabilitats i atacs. No obstant això, no podem garantir la completa seguretat de la informació que ens enviïs si es produeix una filtració en alguna de les nostres mesures de seguretat físiques, tècniques o de gestió.


Quins drets pot Vostè exercir?

Una vegada que, com a usuari de la web rosazul.com ens ha facilitat les seves dades personals, la legislació vigent li permet com a interessat de les seves dades:

• Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, podent conèixer si estem tractant les seves dades de caràcter personal i accedir a les seves dades personals

• Sol·licitar la rectificació de les dades en cas que fossin inexactes.

• Sol·licitar la supressió de les seves dades en la mesura en què ja no són necessaris per a la finalitat que es va comunicar, o en el cas que ja no comptem amb la legitimació necessària per a continuar amb el seu tractament.

• Sol·licitar la limitació del seu tractament, en alguns supòsits, per la qual cosa podrem suspendre el tractament temporalment o que els conservem més enllà del temps establert quan puguis necessitar-lo.

• Oposar-se al tractament d'aquella informació que ens has facilitat, tret que existeixin motius legítims imperiosos perquè el tractament prevalgui.

• A revocar el consentiment per a cada finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment exprés.

• Sol·licitar la portabilitat de les dades, que li seran facilitats en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica.

• A presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creu que no et X (li) hem atès correctament.


Com pot exercir els seus drets?

A Rosazul Música disposem de formularis per a l'exercici dels seus drets, que pot sol·licitar-nos via email o mitjançant correu postal. Si ho prefereix, pot usar els formularis elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de dades o l'autoritat competent.
Aquests formularis han d'anar signats electrònicament o ser acompanyats de la fotocòpia del DNI en vigor.

• Enviant un mail a l'adreça: mail@elsusurro.com

• Enviant una carta a l'adreça: Plaza Julio Gonzalez 8 baixos, CP 08005 Barcelona, Espanya

En el cas de representació ha d'adjuntar-nos còpia del DNI vigent del representant juntament amb la seva sol·licitud.


Quin és el temps establert per a donar solució a l'exercici de drets?

L'informarem sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d'un mes que podrà estendre's dos mesos més quan es tracti de sol·licituds especialment complexes i li notificarem aquesta ampliació dins del primer mes.
En aquells casos en què no atenguem la seva sol·licitud, l'informarem d'això, motivant la seva negativa dins del termini d'un mes des de la seva presentació.


Es poden produir canvis en la política de privacitat?

Rosazul Música es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Fem servir cookies per assegurar que et donem la millor experiència a la nostra web. Si continueu fent servir aquest lloc, assumirem que hi esteu d'acord .