Exib Música a Bilbao

  • 23-04-2015

Segona edició d'aquesta nova fira dedicada a fomentar la difusió de la música i la cultura dels països llatinoamericans len la que hi  participarem novament. La fira es celebra a l'Alhóndiga de Bilbao del 7 al 9 de maig.