Womex Lisboa 19-23 octubre

  • 01-09-2022

Rosazul torna al Womex! Després d'haver participat ininterrumpudament des de 2004, reprenem la nostra activitat a la fira sota el paraigua del Catalan Music amb el suport de l'ICEC.